Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam - COVID-19 a opatrenia na ochranu verejného zdravia

Vážené študentky a študenti, prečítajte si niekoľko informácií k šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúcemu ochorenie COVID-19), ktoré si pre Vás pripravil doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. (Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva).

 

Informácie k šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2