Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov - Predĺženie skúškového obdobia

Vážené študentky a vážení študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že skúškové obdobie pre denné štúdium sa predlžuje do 5.7.2020 a pre externé štúdium do 11.7.2020.

Prajeme Vám veľa zdravia a úspechov pri skúške :)