Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akademickom roku 2017/2018

Podávanie žiadostí o ubytovanie v  akademickom roku 2017/2018

- študenti 1. ročníka Bc., 1. ročníka Mgr. a 1. ročníka PhD. štúdia

Informácie sú zverejnené na webovom sídle univerzity v sekcii:

Informácie pre študentov – Ubytovanie 

 

Vyplnený formulár žiadosti (Formulár č. 1 ) spolu s potrebnými prílohami doručí študent na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 31. júla 2017.

 

Oznámenie k ubytovaniu

Rozhodnutie Komisie pre ubytovanie študentov o pridelení alebo nepridelení ubytovanie nebude zasielané poštou, bude zverejnené len v elektronickej podobe vo forme zoznamov na stránke www.truni.sk v termíne do 16. 08. 2017.

Informácie o ubytovacích zariadeniach ako i pokyny a legislatíva k ubytovaniu sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie.