Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prednáška s prokurátorom JUDr. Jánom Šantom, PhD. LL.M., MBA