Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
07.07.2022

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium - 2. kolo

Vážené uchádzačky o štúdium, vážení uchádzači o štúdium,
aj tento rok máte možnosť prihlásiť sa na bakalárske štúdium v druhom doplňujúcom kole prijímacieho konania.
Termín prijímacieho konania je 25. august 2022 (štvrtok).
Prihlášku je možné podať do 31. júla 2022.
Informácie o prijímacom konaní nájdete TU.
Prijímacia skúška prebehne online formou (test). Všetky ďalšie potrebné informácie budú záujemcom oznámené v priebehu mesiaca august 2021, zaslaním pozvánky na prijímacie konanie.
Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu zverejňujeme na stránke fakulty: http://iuridica.truni.sk/pravnicka-fakulta-trnavskej-univerzity-v-trnave
Zároveň dávame do pozornosti aj sociálne siete fakulty, kde sú zdieľané aktuálne informácie - Facebook: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a Instagram: pf_truni