Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Prijímacie konanie + Výsledky

Druhé kolo prijímacích skúšok na akademický rok 2018/2019

V prípade zvýšeného záujmu o štúdium plánuje fakulta zorganizovať druhé kolo prijímacích skúšok na bakalársky študijný program v dennej a aj v externej forme štúdia. 

Predbežný termín druhého kola je štvrtok 23. august 2018. 

Na tejto stránke bude aktualizovaný oznam s detailom.

Informácie o prijímacom konaní

 

V Ý S L E D K Y prijímacích skúšok !!!

- prijatí a neprijatí uchádzači na denné štúdium

- prijatí a neprijatí uchádzači na externé štúdium

 

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2018/2019

Predmetom prípravného kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a svetových dejín, filozofie, psychológie, sociológie, základov práva a ústavného práva ako aj orientáciu v spoločensko-politickom dianí. Na záver prípravného kurzu účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať možnosť vypracovať vzorový skúšobný test.

Prípravný kurz:       4.6.2018 - 8.6.2018
       (možnosť prihlásiť sa do 25.5.2018)
 
Prijímacie skúšky:  12.6.2018 - 13.6.2018
 

Tu nájdete:

Informácie o prípravnom kurze

Prihlášku na prípravný kurz

Informácie o prijímacom konaní