Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prípravný kurz a prijímacie skúšky

Vážené uchádzačky a uchádzači o štúdium práva,

vzhľadom k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 sa prípravný kurz na prijímacie skúšky so začiatkom odo dňa 18.04.2020, ako aj prijímacie skúšky, ktoré sa mali konať v dňoch 09.-10. jún 2020 presúvajú na neurčito. Pri určení náhradného termínu prípravného kurzu, ako aj prijímacích skúšok budeme rešpektovať stanovenie náhradných termínov konania maturitných skúšok.

O presných termínoch konania prípravného kurzu ako aj prijímacích skúšok vás budeme včas informovať na webovej stránke fakulty.

 

Ďakujeme za pochopenie

Vedenie PF TU