Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

PROMÓCIE absolventov magisterského štúdia

Dôležité upozornenie:

Vážené absolventky a absolventi,

v dôsledku pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj všetkých prítomných na promóciach absolventov magisterského štúdia konaných dňa 10. 09. 2020, si Vám dovoľujeme oznámiť, že pred vstupom do slávnostnej sály Marianum bude potrebné vyplniť a podpísať nasledovné Čestné vyhlásenie (resp. môžete ho na promócie priniesť už vypísané).

Ďakujeme za pochopenie