Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rad Ľudovíta Štúra II. stupňa pre prof. JUDr. Helenu Barancovú, DrSc.

Pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila dňa 2. januára 2020 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam slovenského spoločenského, politického a vedeckého života. Medzi nimi aj Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy zakladajúcej členke Právnickej fakulty TU v Trnave a jej bývalej dekanke prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.  Pani profesorka Barancová je vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a členka vedeckej rady fakulty a univerzity. Podieľala sa na založení Slovenskej Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v ktorej zastávala funkciu predsedníčky, v súčasnosti je jej podpredsedníčkou. V predchádzajúcich rokoch bola tiež členkou Akreditačnej komisie, ako aj členkou Kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Patrí k najvýznamnejším odborníčkam na pracovné právo na Slovensku.    
Srdečne blahoželáme!