Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Sacharovova cena: diskusia a otvorenie výstavy

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce,

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozývajú na otvorenie výstavy „Laureáti ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia“ a následnú diskusiu na tému „Ľudské práva v politikách EÚ“.

Podujatie sa bude konať v pondelok 4. decembra 2017  v čase od 10:00 do 12:30 hod. v miestnosti č. 12 v budove Právnickej fakulty na Kollárovej ulici.

 

Pozvánka a program: