Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesnoprávneho hľadiska

Štátny príspevok registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na základe zákona č. 370/2019 Z.z.
Prednáška sa bude konať v online priestore prostredníctvom MS Teams a je určená pedagógom a študentom Právnickej fakulty TU v Trnave. Využite možnosť diskutovať na aktuálnu tému.