Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi - historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti