Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Slavné případy římského práva v kontextu moderní právní vědy

Vážené študentky, vážení študenti,
milé kolegyne, milí kolegovia,

pozývame vás na prednášku z rímskeho práva dňa 17.10.2017 o 9,30 hod. v miestnosti č. 6 (Súdna sieň)

na tému:

Slavné případy římského práva v kontextu moderní právní vědy

Prednášajúci: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., PF UP Olomouc, PF ZČU Plzeň

 

Plagát - pozvánka