Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Spoločenské stretnutie so študentmi a učiteľmi na tému klinického vzdelávania