Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Štátne skúšky a obhajoby

Oznam pre študentov v štátnicových ročníkoch

Vážené študentky a vážení študenti,

vzhľadom k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 sa štátne skúšky pre magisterské štúdium so začiatkom odo dňa 06.04.2020, ako aj pre bakalárske štúdium so začiatkom odo dňa 18.05.2020 presúvajú. Rovnako sa ruší aj termín obhajob diplomových a bakalárskych prác, ktoré sa mali uskutočniť v dňoch 13.-14.05.2020.

Náhradný termín uskutočnenia štátnych skúšok a obhajob záverečných prác sa predpokladá v mesiacoch máj-jún 2020, pričom presný dátum konania Vám bude oznámený bezodkladne po stabilizácii aktuálnej situácie minimálne  15  dní  pred ich konaním.

Zároveň nám dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za trpezlivosť, pochopenie a zhovievavosť, ktorú preukazujete v tejto pre nás všetkých neľahkej a neočakávanej situácii, do ktorej sme sa dostali a ktorú veríme, že spoločnými silami zvládneme.

Vedenie PF TU