Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizuje odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku.

Pozvaným hosťom je riaditeľ odboru verejného obstarávanie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Boháč, ktorý bude prednášať o právnej úprave postupov verejného obstarávania tovarov a služieb pre štátne a iné verejnoprávne subjekty.

Tešíme sa na Vašu účasť.