Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vlastné mená - Načo nám sú vlastné mená?

Vlastné mená (propriá) predstavujú osobitnú skupinu slovnej zásoby každého jazyka – svojho nositeľa dokážu spoľahlivo identifikovať a odlíšiť ho od nositeľa iného vlastného či všeobecného mena. Motivácia ich vzniku v sebe ukrýva veľa informácií o živote našich predkov, o spôsobe pomenúvania živých či neživých objektov v minulosti, kultúre, zvykoch a pod. V mnohých slovenských menách či názvoch sa dodnes zachovali aj také slová, ktoré sa v súčasnej slovnej zásobe nášho jazyka nezachovali. Keďže ide v porovnaní so všeobecnými menami o spoločensky a funkčne exponovanejšiu časť slovnej zásoby jazyka, už od minulosti boli niektoré skupiny vlastných mien zároveň vhodným materiálom, prostredníctvom ktorého sa medzi ľudí rozširovala v istom spoločenskom zriadení určitá dominantná ideológia.