Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zápisy PV a V predmetov - prváci

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov pre študentov:

-      prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia

-      prvého ročníka dennej a externej formy magisterského štúdia

 

Informácie o zápisoch povinne voliteľných a výberových predmetov na ak. rok 2018/2019 nájdete "TU"

Tlačivo zápisného listu "TU"

 

Denné štúdium:
Bakalársky študijný program na akademický rok 2018/2019

Magisterský študijný program na akademický rok 2018/2019

 

Externé štúdium:
Bakalársky študijný program na akademický rok 2018/2019

Magisterský študijný program na akademický rok 2018/2019