Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Medzinárodná vedecká konferencia Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty

 

Medzinárodná vedecká konferencia Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty, organizovaná Katedrou dejín práva na počesť a pamiatku pani docentky JUDr. Gertrudy Železkovovej, PhD., bývalej vedúcej katedry, sa koná dňa 7. 11. 2018 v budove Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť Collegium Novum) od 9:00 h. Registrácia účastníkov konferencie prebieha od 8:30 h.

Program konferencie je k dispozícii TU