Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Členovia Katedry RaCP

Vedúci katedry:
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Tajomník katedry:
Mgr. Mgr. Peter Mach, PhD.


Profesor:
Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
miestnosť: 105, telefón: 033/59 39 619
 
Docent:
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: vojtech.vladar@truni.sk
 
Odborní asistenti:
 
doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: mnemec@truni.sk
 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
miestnosť:106, telefón: 033/59 39 620
 
Externý člen katedry:
Mgr. Mgr. Peter Mach, PhD.
miestnosť: 106, telefón: 033/59 39 620