Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Členovia Katedry RaCP


Vedúca katedry
JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
miestnosť:106, telefón: 033/59 39 620
 
Sekretariát katedry
Mgr. Anna Kollárová
miestnosť:207, telefón: 033/59 39 601
e-mail: prf@truni.sk
 
 
Členovia katedry
 
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
  
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: vojtech.vladar@truni.sk
 
JUDr. Štefan Zeman, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: zpista@gmail.com