Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Konzultačné hodiny Katedry RaCP

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
každú stredu od 9:30 do 11:00 a od 13:00 do 14:00

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
každú stredu od 10:30 do 11:10 a od 14:50 do 15:30

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
po dohode e-mailom