Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry RaCP

 Konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra 2020/21

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
pondelok 10:00-11:20 (v pondelok 22.2.2021 o 18:00-19:20)
prostredníctvom MS Teams (prístupové údajú sú zverejnené v Moodle alebo na požiadanie zaslané vyučujúcim)

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
streda 11:00 - 12:25 a 13:30 - 14:10

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
štvrtok 11:00 - 12:30
prostredníctvom MS Teams (názov tímu: Konzultačné hodiny - dr. Zeman, prístupový kód: oridla3)

Mgr. Dávid Maukš
piatok 14:50 - 16:10
prostredníctvom MS Teams (prístupové údajú sú zverejnené v Moodle alebo na požiadanie zaslané vyučujúcim)