Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Konzultačné hodiny Katedry RaCP

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
po dohode

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
každú stredu od 9:30 do 11:00 a od 13:00 do 14:00

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
každú stredu od 10:30 do 11:10 a od 14:50 do 15:30

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
po dohode e-mailom