Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Konzultačné hodiny Katedry RaCP

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
po dohode

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
streda 9:30 - 11:00

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
streda 13:30 - 14:30

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
po dohode e-mailom

Mgr. Peter Mach, PhD.
Štvrtok 18:25 - 19:25
---
konzultácie zo 6. apríla 2017
sú presunuté
na 8. apríla 2017 13:00-14:00