Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry RaCP

 

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
prostredníctvom Microsoft teams (informácie o termínoch sú zverejnené v sytéme Moodle v predmetoch Rímske právo I. a II., pokiaľ prístup nemáte, poskytne Vám vyučujúca prístupové dáta e-mailom)

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
po dohode e-mailom

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
streda 11:00 - 12:25 a 13:30 - 14:10

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
štvrtok 14:00 - 15:00