Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Aktualizovaný vzdelávací materiál z PDV

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti aktualizovaný vzdelávací materiál z oblasti práva duševného vlastníctva šírený pod licenciou Creative Commons, ktorý predstavuje aj podklad pre prípravu na štátnu skúšku.

Materiál nájdete tu.

ÚPDVaIT