Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Dohadovanie tém DP - vyhodnotenie Szabová

Na základe vyhodnotenia predložených tém diplomových prác a osnov bude doc. Szabová v akademickom roku 2020/2021 školiť nasledovných študentov:

Mokrá Ivana

Zubáková Laura

Šmidovič Martin

Roštár Andrej

Šugra Martin

Kasman Šimon

Pivoňová Dominika