Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Dohodnutie tém diplomových prác

Vážení kolegovia,

v tomto akademickom roku si v termíne do 6.12.2019 môžete vo vzťahu k predmetom zabezpečovaným Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií dohodnúť sedem (7) tém diplomových prác s dr. Adamovou.

Témy si môžete dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín. Pre študentov, ktorí si osobitne nedohodnú tému budú následne ponúknuté  stanovené témy, z ktorých si budú môcť dodatočne vybrať.

ÚPDVaIT