Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Doplnkové cvičenie TPP I - Szabová

Vážení kolegovia, doplnkové cvičenie z TPP u doc. Szabovej sa bude konať dňa 10.12. o 17:00. Kód do tímu je: 9jv3j4z