Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Duševné vlastníctvo a vzdelávanie

Dňa 18.10.2017 za okrúhlym stolom v Štátnom pedagogickom ústave rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní.

Odborníci z viacerých relevantných rezortov, organizácií a inštitúcií v rámci Okrúhleho stola „Duševné vlastníctvo a školské vzdelávanie“ navrhli nominantov do odbornej skupiny ako konzultačného a poradného subjektu ŠPÚ v oblasti tematiky duševného vlastníctva v školskom vzdelávaní. Úlohou odbornej skupiny, v ktorej budú pôsobiť napríklad zástupcovia rezortu školstva, kultúry, vnútra, financií, Úradu priemyselného vlastníctva a Trnavskej univerzity v Trnave, bude práca na príprave podkladov pre informačné aktivity a obsah vzdelávania s touto tematikou.

Bližšie tu.