Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Harmonogram študentov na obhajoby DP

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje zoznam študentov, ktorí budú obhajovať diplomovú prácu v akademickom roku 2019/2020 na Katedre trestného práva a kriminológie. Presné termíny obhajob budú zverejnené dodatočne.

Zoznam študentov 1

Zoznam študentov 2