Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny - doc. Vráblová

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 27.05.2019 neuskutočnia z dôvodu účasti na štúdijnom pobyte.