Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny prof. Šimovčeka - 4.2.2019

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny prof. Šimovčeka sa dňa 4.2.2019 konať nebudú.