Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi

Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií vás pozýva na odborný seminár „Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi“. Seminár sa uskutoční v rámci týždňa otvoreného vládnutia. Našim cieľom bude predstaviť najnovšie trendy v tejto oblasti a otvoriť diskusiu o licenciách Creative Commons ako nástroji pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.

Kedy: 22.10.2018 od 13.00 h do 16.30 h.

Kde: Impact Hub - Hviezdoslavovo námestie 176/20, 811 02 Staré Mesto – Bratislava.

Prihlasovací formulár nájdete na: https://goo.gl/forms/y4Rca0eLFisbjlP83

Sledujte nás aj na FB: https://www.facebook.com/events/245176372809474/.

Seminár je realizovaný ako súčasť projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.