Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Medzinárodná vedecká konferencia Registrácia cirkví a náboženských spoločností

V piatok 8. februára 2019 sa na Právnickej fakulte TU v Collegium novum uskutoční medzinárodná konferencia Registrácia cirkví a náboženských spoločností. Podrobný program nájdete v sekcii Visegrad Fund Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody.