Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám touto cestou dovoľuje oznámiť termín obhajoby bakalárskych prác v akad. roku 2017/2018 a zverejňuje zoznam študentov, školiteľov a oponentov.

Obhajoby sa uskutočnia dňa 9. mája 2018 o 9.00 hod. v posluchárni č. 15. 

Zoznam tém, školiteľov a oponentov sa nachádza v priloženej tabuľke.