Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Obhajoby diplomových prác

Vážení študenti, diplomanti,

obhajoby diplomových prác predložených Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa budú konať dňa 13. mája 2020 na Katedre občianskeho a obchodného práva.

ÚPDVaIT