Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otázky na štátnu skúšku z trestného práva - aktualizácia

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje aktualizované otázky na štátnu skúšku z trestného práva na akademický rok 2019/2020. Aktualizované otázky sú umiestnené v sekcii Otázky na štátne skúšky na stránke katedry a tiež tu