Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov prihlásených na predmet ,,Kriminalistika"

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje zoznam študentov, ktorí sa prihlásili na povinne voliteľný predmet Kriminalistika. Študenti s poradovými číslami od 1 do 27 sú zaradení do skupiny C(1), ktorá má cvičenie o 15.00 h, študenti s poradovými číslami od 28 do 54 sú zaradení do skupiny C(2), ktorá má cvičenie o 15.50 h.

Zoznam študentov - Kriminalistika