Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Prednáška dr. Borkovičovej v rámci Týždňa vedy a techniky 9.11.2021

Milí študenti,

srdečne Vás pozývame na prednášku JUDr. Veroniky Borkovičovej z Národnej banky Slovenska, ktorá sa uskutoční online dňa 9.11.2021 o 8:45.

Katedra občianskeho a obchodného práva