Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prednáška o transfere technológií

Vážení študenti,

do osobitnej pozornosti dávame prednášku RNDr. Jaroslava Noskoviča, PhD., vedúceho oddelenia ochrany a komercializácie DV na Odbore transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), na tému:

"Transfer technológií – nástroj na praktické využitie práva duševného vlastníctva pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe",

ktorá sa uskutoční v rámci prednášok z Práva duševného vlastníctva dňa 20.11.2107.