Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prerušenie výučby

Vážení študenti,

nakoľko sa do 24.3.2020 prerušuje výučba na našej fakulte, dovoľte mi informovať Vás o priebehu výučby Kybernetické právo na nasledujúce týždne.

V najbližších dňoch pre Vás pripravím a nahrám do systému Moodle materiály pre účely samoštúdia. Konkrétne pôjde o témy elektronický obchod a zodpovednosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti. V prípade predĺženia zrušenia výučby bude pokračovať téma kyberkriminalita vs. kybernetická bezpečnosť a následne GDPR a ochrana osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať emailom.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

ÚPDVaIT