Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Skúška z predmetu Obchodné právo I

Vážení študenti,

skúška z predmetu Obchodné právo I bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s deviatimi testovými otázkami a dvomi otvorenými otázkami. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku 3 body.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať. Predmetom skúšky bude problematika po akciovú spoločnosť (vrátane akciovej spoločnosti).

Prvý test sa uskutoční 29. 4. 2020 o 10.00 hod. (zhruba na tomto termíne sme sa dohodli na cvičeniach). Na tento termín nie je potrebné prihlasovať sa cez systém MAIS.

Ďalšie termíny online testov (v priebehu skúškového obdobia) budú vypísané v systéme MAIS. Študenti sa prihlásia na skúšku cez systém MAIS a testy budú robiť v systéme Moodle.

Prajeme Vám pevné zdravie a veľa chuti do učenia.

 

S úctou

Lucia Žitňanská

Kristián Csach

Zuzana Nevolná