Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Skúška z predmetu OPP II

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu skúška z predmetu OPP II bude obdobnou formou, ako tomu bolo v rámci OPP I, a to formou testu s 9-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna) a s jednou otvorenou otázkou. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku je možné získať 3 body.

Klasifikačná stupnica:
12-11=A
10=B
9=C
8=D
7=E
6-0=Fx.

Vyplnenie testu prebiehať prostredníctvom systému moodle. Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať.

V systéme MAIS budú vypísané termíny online testov moodle (na skúškové obdobie). Študenti sa prihlásia na skúšku cez MAIS a testy budú robiť v systéme moodle. Počet termínov sa spravuje študijným poriadkom.

Dňa 28.4. o 18:00 bude prístupný jeden skúšobný skúškový test v moodle. Tento skúšobný test bude slúžiť na oboznámenie sa študentov s týmto novým spôsobom testovania a účasť na ňom je dobrovoľná.

 

dr. Maslák, dr. Gešková