Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Skúška z predmetu Podnikateľské právo

Vážení študenti,

skúška z predmetu Podnikateľské právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 15-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené. Pripravovať sa je potrebné z prezentácií zverejnených v systéme Moodle. Ak niekto niečomu nerozumie, napíšte mi, pokúsim sa bližšie vysvetliť.

Prvý test sa uskutoční  7. 5. o 10.00 hod. Na tento termín nie je potrebné sa prihlasovať cez systém MAIS.

Ďalšie termíny online testov (v priebehu skúškového obdobia) budú vypísané v systéme MAIS. Študenti sa prihlásia na skúšku cez systém MAIS a testy budú robiť v systéme Moodle.

Prajem Vám pevné zdravie a veľa chuti do učenia.

 

S úctou

Zuzana Nevolná