Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Spôsob vykonávania ústnych skúšok cez MS Teams - trestné právo

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje podrobné informácie k spôsobu vykonávania ústnych skúšok z predmetov vyučovaných na Katedre trestného práva a kriminológie v skúškovom období zimného semestra ak. roka 2020/2021

Ústne skúšky cez MS Teams