Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Ústne skúšky na treste - kódy do tímov skúšajúcich

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že tímy v MS Teams na účel vykonávania ústnych skúšok z predmetov vyučovaných na katedre Trestného práva a kriminológie boli už niektorými skúšajúcimi vytvorené a kódy na vstup do tímov sú nasledovné:

prof. Jalč

Dokazovanie v trestnom konaní - kód do tímu: ubnq6y7

Trestné právo procesné II - kód do tímu: epuuaq1

doc. Deset

Kriminalistika - kód do tímu: p5l3n72

Trestné právo procesné II - kód do tímu: mtn6xqy

doc. Szabová

Trestné právo procesné II - kód do tímu: lf0bvax

Trestné právo hmotné I - kód do tímu: sgonxqy

Trestné právo procesné I externisti - kód do tímu: h4hrr8i

JUDr. Zeman

Kriminológia - kód do tímu: aqa7qxl

doc. Vráblová

TPH I - kód do tímu: naiwm3d

Kriminológia - kód do tímu: i1zkhas

Vstup do tímu slúži študenom výlučne pre nahliadnutie do harmonogramu skúšania, ktorý bude v tíme zavesený vždy najneskôr deň pred termínom konania skúšky v poobedných hodinách. Študenti v čase konania skúšky sami do tímu nevstupujú. Pre istotu ešte raz zverejňujem aj organizačné pokyny pre vykonávanie ústnych skúšok.

Pokyny - ústne skúšky trest