Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Výučba v a.r. 2019/2020

Dávame do pozornosti aktualizáciu materiálov predmetu Právo duševného vlastníctva pre účely výučby v zimnom semestri akademického roka 2019/2020. Materiály nájdete v záložke Vyučované predmety (sylaby a plán prednášok) a v záložke Otázky na skúšku.