Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Základy manažmentu pre právnikov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

až do odvolania bude prebiehať výučba predmetu Základy manažmentu pre právnikov v dennom štúdiu prebiehaťdištančnou formou prostredníctvom prezentácií zverejnených na MOODLE.

Záverečné hodnotenie: Každý študent vypracuje zadanie na tému zvolenú vyučujúcim.