Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zasielanie zadaní na účel hodnotenia predmetov

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že na účel hodnotenia jednotlivých vyučovaných predmetov bude potrebné, aby študenti priebežne plnili zadania, ktoré budú na tento účel vytvárané. Chceli by sme v tejto súvislosti upozorniť študentov, aby si priebežne kontrolovali emailové schránky zimbra - zadania aj s podrobnými pokynmi budú zasielané na tieto emailové adresy. Prvé zadanie bude zaslané 30.3.2020.