Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Záverečné hodnotenie predmetov v AR 2019/2020

Katedra správneho práva, práva životného prostredia oznamuje študentom, že v nadväznosti na karanténne opatrenia kvôli vírusu COVID-19 budú všetky skúšky prebiehať dištančnou formou.

Podrobnosti o záverečnom hodnotení