Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

AIJA - Best International Future Lawyer Award 2019

AIJA je celosvetová asociácia mladých právnikov do 45 rokov, ktorá sa venuje organizovaniu seminárov a výročných stretnutí zameraných na výmenu know-how, ponúka prednášky nielen na právnické témy a svoje nezastupiteľné miesto majú otázky osobného rozvoja, soft skills a manažmentu advokátskej kancelárie. (https://aija.org/en/)

AIJA aj tento rok vyhlásila esejistickú súťaž Best International Future Lawyer Award 2019! Témou tohto ročníka sú ciele udržateľného rozvoja OSN a esej by mala zodpovedať nasledovnú otázku: “If I could change the world…how can I, as a future lawyer, contribute to a more sustainable world?”

Autor tej najlepšej a teda víťaznej eseje získa:

  • bezplatnú účasť (letenka, ubytovanie, účastnícky poplatok) na výročnom kongrese AIJA v Ríme (3.-7.9.2019),
  • trojročné členstvo v AIJA,
  • zverejnenie eseje v sieti viac ako 4000 medzinárodných právnikov.

Esej v anglickom jazyku je potrebné zaslať najneskôr do 19. mája 2019. Zapojiť sa môžu študenti práva s vekovým limitom do 45 rokov.

Jedná sa o skvelú príležitosť, ako sa môžu študenti práva dostať na jedinečné medzinárodné podujatie a to úplne zadarmo. Len pre lepšiu predstavu, na minuloročnom kongrese v Bruseli sa zúčastnilo približne 700 mladých právnikov z celého sveta. Ako to tam asi vyzeralo, si môžete pozrieť TU. Navyše, nie je nič lepšie, než dostať sa do povedomia medzinárodných advokátskych kancelárii ešte počas štúdia!