Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Anglický jazyk pre právnikov

Zápis na výberový predmet v akademickom roku 2017/2018
Anglický jazyk pre právnikov

Milí študenti, ponúkame Vám kurz anglického jazyka pre právnikov, ktorý bude prebiehať od začiatku zimného semestra akademického roku 2017/2018. Zdokonaľte sa v právnickej angličtine, prilepšite si kreditmi navyše a využite možnosť získania prestížneho certifikátu TOLES – Test of Legal English Skills.

V prípade Vášho záujmu o zápis tohto výberového predmetu nás kontaktujte na nižšie uvedenej e-mailovej adrese:
legeng@legeng.sk
Zápis prebieha od 15.05.2017 do 25.09.2017
www.legeng.sk
pozvánka