Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Bakalárske štátne skúšky

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na bakalárske štátne skúšky v akademickom roku 2018/2019 je zverejnený v systéme MAIS  /viditeľný po prihlásení sa do systému/.